Природоохоронна карта Полтавської області

Природоохоронна карта Полтавської областіСкачать «Природоохоронна карта Полтавської області», а також

 «Екологічний  паспорт Полтавської області»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Полтавщина розташована в центральній частині України в лісостеповій зоні з помірно-континентальним кліматом. Із загальної площі 28,75 тис. км2 (4,5% площі України) 9,95% складають ліси та інші лісовкриті площі, 5,16% займають поверхневі водойми, 75,32% території – сільгоспугіддя, в тому числі рілля – 61,73%. Територія області належить до недостатньо вологої, теплої, крайній південний схід – до посушливої, дуже теплої агрокліматичної зони.

В геоструктурному відношенні лісостепова частина області лежить в межах Дніпровсько-Донецької западини. Формування її ландшафтів пов’язане з розвитком долини Дніпра та наявності солянокупольних структур. У степовій зоні вона відповідає східній частині Українського щита.

На території області відкрито багато нафтових, нафтогазоконденсатних, газових і газоконденсатних родовищ. В районі Кременчуцької аномалії зосереджені запаси залізних руд. Серед інших корисних копалин – торф, бішофіт, будівельні матеріали, мінеральні води.

Найбільш поширені в області ґрунти – чорноземи, які займають майже дві третини території області.

Регіональною Програмою захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земель на території Полтавської області, розробленою у 1995 році Полтавським філіалом Інституту землеустрою УААН, визначено що по області піддаються дії водної ерозії 369тис.га. сільськогосподарських угідь, вітрової – 380тис.га, що складає відповідно 18,3 % та 18,8 % від загальної.