Кам’яний літопис Поділля (замки, фортеці, палаци)

Збаразький район Тернопільської областіСкачать «Топографические карты масштаба 1:100 000: №91 - Вишневец и №109 - Тернополь»

Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем  архиве карт

Замки Поділля:

Тернопільський замок розташований у місті Тернопіль, у самому його центрі, на вул. Замковій, 12.

Кременецький замокТернопільська область — рекордсмен за кількістю замків в Україні. Її адміністративний центр, місто Тернопіль, теж виникло завдяки замку. 1540 року польський король Сигізмунд 1 віддав безлюдні у той час землі коронному гетьманові Яну Тарновському за умови, що той зведе тут фортецю для захисту державних кордонів. Волю короля гетьман виконав: побудував замок, під захистом якого виникло і розросталося місто. За прізвищем засновника місто дістало назву Тернополь, яка 1944 року трансформувалася в Тернопіль.

Король недаремно піклувався про місцеві землі: на місто часто нападали татари, не раз його захоплювали і розоряли разом із замком. А найбільша біда спіткала Тернопіль 1672 року, коли його захопили турецькі війська під проводом Ібрагіма Шишман-паші. Місто зруйнували дощенту, і життя відродилося тут лише через століття, коли Тернопіль потрапив до складу Австрії й став адміністративним центром.

Нова міська влада відремонтувала Тернопільський замок, а коли його оборонне значення втратило актуальність, переобладнала в палац. Проте і світське життя замку виявилося недовгим: 1843 року приміщення зайняли військові і перетворили замок на казарми. Будівля дуже постраждала під час обох світових воєн, після чого 1957 року була відновлена і пристосована під палац спорту.

Тернопільський замокTernopil Castle

The castle is situated in the very center of the city of Ternopil, at 12 Zamkova Street.

Ternopil Region is a leading region of Ukraine by the number of castles. Its administrative center is the city of Ternopil which has appeared thanks to a castle. In 1540, the Polish king Sigizmund I gave the uninhabited lands to the Hetman of Crown Jan Tеrnowskiy on condition that the Hetman would construct a fortress there to protect the state borders. The will of the King was fulfilled: the Hetman built a castle, under the protection of which the city appeared and developed. The city was called Tеrnopol after the name of the founder, and it was transformed into Ternopil in 1944.

The king had a serious reason to care so much about local lands. The city was often attacked by Tatars, and it was captured and devastated together with the castle for many times. But the greatest misfortune came to Ternopil in 1672 when it was captured by the Turkish army led by Ibrahim Shishman Pasha. The city was reduced to rubble, and it came to life again only a cen­tury later, when Ternopil became a part of Austria and one of its administra­tive centers. The new government had restored Ternopil Castle, and when its defensive had been lost, it was converted into a palace. However, the social life of the castle was also short. In 1843, the castle premises were occupied by the army and turned into barracks. The castle had been damaged heavily during the two world wars, but in 1957 it was restored and arranged to house a sports palace.

КременецьКременецький замок розташований у місті Кременець Тернопільської області, за 66 км на північ від Тернополя.

Кременець — невелике старовинне місто, що затишно розташувало­ся на мальовничих схилах балки, оточеної Кременецькими горами. Тут, під величною горою Бона з руїнами давнього замку, панує атмосфера іншої епохи.

Гора Бона, заввишки 397 метрів, названа на честь польської королеви Бони Сфорци, знаменитої красуні й інтриганки. 1536 року вона отрима­ла місто в подарунок від чоловіка, короля Сигізмунда І, і володіла ним до 1556 року. За наказом королеви значно перебудували й укріпили за­мок, дата заснування якого невідома. Головною проблемою гарнізону, що розташувався в замку, була відсутність питної води: численні спро­би докопатися до неї не увінчалися успіхом. Ось чому 1648 року замок вдалося захопити козацькому війську на чолі з Максимом Кривоносом: після двох місяців облоги замок здався.

Твердиня займала усю плоску вершину гори: це видно по залишках стін, які збереглися по усьому периметру. Частково збереглася вартова вежа, що грізно нависла над урвищем. А під нею — таємничі підвали замку. Але, безумовно, найвидовищніший фрагмент — напівзруйнована надбрамна вежа з готичною аркою, відновлена реставраторами.

Головна пам'ятка Кременецького замку — це чудові види: з міста — на гору, з гори — на місто. Види, збережені на польських листівках і пей­зажах кінця XIX століття, практично не змінилися.

Кременецький замокKremenets Castle. The castle is located in the town of Kremenets of Ternopil Region, 66 km north of Ternopil

Kremenets is a small old town that situated comfortably on the picturesque slopes of the ravine, surrounded by Kremenets Mountains. Here, under the majestic Bona Mountain with ruins of an ancient castle, there prevails the at­mosphere of another era. Bona Mountain is 397 meters high. It is named after the Polish queen Bona Sforza, the famous beauty and intrigante. In 1536, she received the city as a gift from her husband, king Sigizmund I, and owned it until 1556. By the order of the Queen the castle was rebuilt and fortifies, but the exact date of its construction is unknown. The main problem of the cas­tle garrison has always been the lack of drinking water: numerous attempts to dig a well deep enough to produce water were in vain. That is why in 1648 the Cossack army under Maksym Kryvonis managed to capture the castle: after two months of siege, the garrison surrendered.

The stronghold occupied the entire flat top of the mountain. It can be seen by remains of the walls that have preserved all around it. The watchtower, over­hanging menacingly over the bluff has been partially preserved. Under the tower there are mysterious cellars of the castle. However, certainly the most spectacu­lar piece is the half-ruined gate tower with a Gothic arch rebuilt by restorers.

The main sight of Kremenets Castle is the wonderful view of the moun­tain from the city, and the view of the city from the mountain. The views pre­served on the Polish postcards and landscapes of the late 19th century have not changed over time.