Архив тегов: Види схилів та їх характеристика

Види схилів та їх характеристика

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

У загальному випадку схил характеризується стрімкістю, висотою перерізу, закладанням горизонталей і довжиною схилу. Основні елементи схилу показані на рис. 6.7:

  • стрімкість схилу α – кут між нахиленою поверхнею схилу до горизонтальної площини (чим більший цей кут, тим стрімкіший схил, який є основним показником для його подолання бойовою та іншою технікою);
  • висота перерізу h – відстань по висоті між двома суміжними горизонталями;
  • закладання горизонталей d – відстань на карті між двома суміжними горизонталями (чим стрімкіший схил, тим менше закладання);
  • довжина схилу D – відстань на схилі від вершини до підошви.

З рис.6.7 видно, що стрімкість схилу, закладання горизонталей і висота перерізу рельєфу на карті взаємопов’язані між собою, звідки можна винести наступні залежності: по-перше – чим більша