Архив тегов: Військова топографія

Нормативи з військової топографії

Затверджено начальником Воєнно-топографічного управління

Генерального штабу Збройних Сил України 25 червня 1997 року

НОРМАТИВИ З ВІЙСЬКОВОЇ ТОПОГРАФІЇ

Список термінів топографічних об’єктів

Список термінів топографічних об’єктів

Акведук – споруда у вигляді моста з водоводом (трубою, лотком, каналом); будують в місцях перетину водовода з ярами, ущелинами, річками, дорогами.
Бергштрих – короткі штрихи на горизонталях, які вказують напря-мок зниження схилу.
Бурелом – дерева в лісі, які повалені під час буревію.
Газгольдер – ємкість великих розмірів, з обладнанням для зберігання газу.
Градирня – пристрій для охолодження води в системі охолодження вод не промислових підприємств або ТЕЦ.
Дайки – вузькі стрімкостінні гряди із твердих гірських порід, які розташовані на гірських схилах і переважно не узгоджені із загальним схилом місцевості.

Перелік умовних скорочень для підписів на топографічних картах

Перелік умовних скорочень для підписів на топографічних картах

Весь перелік умовних скорочень для підписів на топографічних картах зображений в таблиці

Методика орієнтування на місцевості та вивчення місцевості

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

При виконанні бойових завдань дії командирів та їх підлеглих неминуче пов’язані з орієнтуванням на місцевості. У сучасному динамічному бою війська зможуть вирішити бойове завдання лише в тому випадку, якщо їх прибуття в новий район або вихід на вказаний командиром рубіж буде своєчасним.

Для проведення занять з орієнтування на місцевості необхідно виділити наступні питання, які повинні засвоїти підлеглі:

  • орієнтування без карти і способи вимірювань на місцевості;
  • рух за азимутами;
  • орієнтування по карті на місці;
  • орієнтування по карті під час руху;
  • орієнтування за допомогою наземної навігаційної апаратури.

Всі заняття проводяться на місцевості, на яких відпрацьовують способи орієнтування без карти, при цьому паралельно вивчають способи кутових та лінійних вимірювань. Після цього необхідно відпрацювати прийоми орієнтування по карті на місці та під час руху, при цьому ці питання вивчають не ізольовано, а в тісному взаємозв’язку. Наприклад, при орієнтуванні по карті на місці відпрацьовують елементи орієнтування під час руху (при переході з точки на точку), і, навпаки,

Методика проведення занять по вивченню топографічних карт і використанню аерофотознімків

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Топографічна карта – основа творчої, організаторської та бойової діяльності командирів і штабів усіх рівнів. По карті вивчається й оцінюється обстановка, приймається рішення на бій, ставиться завдання підлеглим, організується взаємодія, ведеться управління військами у бою.

Вивчення топографічних карт – один із найважливіших розділів предмета військової топографії, який складається з наступних тем:

  • геометрична сутність, класифікація, розграфлення і номенклатура топографічних карт;
  • виміри за топографічною картою;
  • читання топографічних карт;
  • вивчення рельєфу за картою.

Результатом вивчення топографічних карт повинно бути уміння читати карту, яке неможливо ототожнювати з читанням книги, хоча в цих поняттях є багато спільного. Так само, як і при читанні книги у нашій свідомості відтворюються певні образи, так і за певним взаємним розташуванням умовних знаків і горизонталей на карті відтворюється образ реальної місцевості.

Методика топографічної підготовки у військах

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Основи методики топографічної підготовки.

Основною вимогою до бойової підготовки військ є максимальне зближення навчання до змісту тієї діяльності, до якої готуються війська. Цій вимозі найкращим чином відповідає польова виучка військ – навчити війська діям на місцевості, що максимально наближені до бойової обстановки.

Військова топографія є складовою частиною польової виучки військ, тобто уміння підрозділів у бойовій обстановці успішно застосовувати бойову техніку на незнайомій, складній для орієнтування місцевості за різної погоди, пори року та часу доби.

Мета топографічної підготовки – навчити особовий склад способам вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній за картою (аерознімком) та без карти, вдень і вночі, виконувати необхідні розрахунки за картою та на місцевості, а також умілому використанню сучасних засобів навігації.

Складання бойових графічних документів

Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Загальні правила складання бойових графічних документів. Найпоширенішими бойовими графічними документами, які складають у підрозділах, є: картки і схеми вогню, схеми опорних пунктів, схеми орієнтирів, схеми маршрутів та інші. Зміст і детальність цих документів залежать від їх призначення, які визначаються відповідними статутами та настановами, але основні вимоги до них полягають у своєчасності та точності складання, стислості і ясності, вірогідності і наочності.

Ці вимоги досягаються найбільш раціональними способами складання документів, використанням лише об’єктивних даних, відповідних до обстановки, їх точним нанесенням і правильним викресленням умовних знаків та пояснювальних підписів.

Тактичну обстановку командири підрозділів наносять відповідними умовними знаками кольоровими олівцями, а якщо одним (чорним) кольором – умовні знаки противника наносяться двома лініями. Положення, завдання і дії підрозділу, його вогневі засоби, бойову та іншу техніку наносять на схеми за їх дійсним положенням на місцевості, орієнтуючи в напрямку дії підрозділу або ведення вогню.