Архив тегов: Військова топографія

Поняття про цифровий аерознімок

9.10. Поняття про цифровий аерознімок

З бурхливим розвитком засобів обчислювальної техніки процес обробки аерознімків переходить в нову, більш якісну фазу – комп’ютерну обробку зображень. Аерофотозображення можуть бути введені до пам’яті обчислювальних засобів в вигляді цифрових мат-риць великих розмірів, де кожний елемент матриці в вигляді цифрового коду визначає рівень тону і кольору цієї дуже малої ділянки (пікселя) зображення. Така матриця аерофотозображення називається цифровим аерознімком.
Існує два способи формування цифрових аерознімків. Перший – це введення аерофотозображення до комп’ютерної пам’яті за допомогою скануючих пристроїв (сканерів). Другий – формування цифрового аерознімка одразу під час аерознімання, коли в аерофотоапараті замість плівки встановлюється приймальна напівпровідникова матриця (рис. 9.10).

Фотодокументи місцевості

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Для забезпечення бойових дій військ, крім топографічних і спеціальних карт, виготовляються фотодокументи, які є важливою додатковою інформацією про місцевість.

Фотодокументом називається фотографічне зображення ділянки місцевості, яке доповнене топографічними, картографічними і розвідувальними даними, оформленими відповідними умовними знаками.

Фотодокументи виготовляють, як правило, на важливі в оперативно-тактичному відношенні райони і смуги бойових дій військ (ділянки форсування великих водних перешкод і висадки десанту, важливі населені пункти, залізничні вузли, порти тощо) при підготовці та в ході бойових дій за матеріалами аерофотознімання з метою доведення до штабів і військ найсвіжішої інформації про місцевість. Основними фотодокументами, якими можуть забезпечуватись бойові дії військ, є аерофотознімки з координатною сіткою, фотосхеми, фотоплани і фотокарти.

Аерофотознімок з координатною сіткою являє собою окремий аерознімок, на який нанесена кілометрова сітка з топографічної карти. Він призначається для визначення координат точок

Дешифрування військових об’єктів

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Прямими демаскуючими ознаками стартових позицій для пуску ракет є наявність пускових установок (багатотонних і великогабаритних автомобілів з направляючими у вигляді балки або ферми), стартових столів та ракет, корпус яких має вигляд, як правило, витягнутого циліндра з загостреним кінцем і хвостовим оперенням. Пускові установки тактичних ракет можуть розміщатися в окопах, подібних за формою до укриття для автомобілів.

Непрямими демаскуючими ознаками ракетної зброї є відособленість розміщення ракет на місцевості, особливі організація і побудова бойових та похідних порядків, різноманітність спеціальної техніки для перевезення і підготовки ракет до пуску, скупчення автотранспорту з великою кількістю причепів, наявність посиленої охорони від наземного і повітряного нападу.

Наявність площадок для пуску ракет, спорудження запасних і хибних позицій, розширення окремих ділянок доріг, розчищання місцевості від сухої трави, дерев, кущів, підсилення мостів, спорудження з’їздів на дорогах і об’їздів, та, особливо, виявлення на залізничних станціях спеціальної техніки (автокранів, автоцистерн для перевезення пального, радіолокаційних станцій управління на автомобілях) свідчать про підготовку району для розміщення у ньому ракетних частин.

Дешифрування топографічних об’єктів

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Населені пункти на аерофотознімках нагадують їх зображення на великомасштабних картах. За аерознімками достатньо легко визначити тип населеного пункту, його зовнішній контур, розпланування кварталів і вулиць, площ, парків, скверів, садів і присадибних ділянок.

У великих містах окремі будинки мають у плані форму прямокутника або більш складну форму, яка теж складається, зазвичай, із прямокутників, що близько прилягають один до одного. Відображення великих міст на аерознімках характеризується наявністю великих промислових підприємств з трубами, кварталів з широкими вулицями, а також парків, скверів, стадіонів тощо (рис.10.14). Висоту будинків можна визначити за їх тінню. На окраїнах великих населених пунктів розташовуються невеликі селища і поселення, у яких переважають одно- та двоповерхові будівлі, біля яких сади та городи.

У селах житлові будинки відрізняються від інших будівель своїм місцерозташуванням відносно

Дешифрування аерофотознімків

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Дешифрування аерознімків  – це вивчення аерофотозображень з метою виявлення, розпізнавання та інтерпретації зображених на них об’єктів і місцевості шляхом визначення їх кількісних та якісних ознак.

Виявлення початковий етап дешифрування, на якому об’єкт сприймається без визначення його суті, тобто виявляється відмінність, на яку потрібно звернути увагу на ділянці, яка дешифрується.

Розпізнавання другий етап дешифрування, під час якого окремо сприймаються і аналізуються складові ознаки об’єкта і визначається суть виявленого об’єкта.

Інтерпретація заключний, найбільш складний етап дешифрування, під час якого аналізуються і узагальнюються кількісні та якісні ознаки й характеристики об’єкта з метою визначення його стану, тобто небезпеки в конкретних умовах, прогнозу ,,часу життя” і можливої дії.

Залежно від завдання і призначення  аерознімків дешифрування поділяється на два види топографічне і військове.

Топографічне дешифрування аерознімків виконується з метою виявлення, розпізнавання і отримання характеристик тих об’єктів місцевості, які необхідно показати на топографічній карті або фотодокументі.

Визначення прямокутних координат цілей за аерознімком

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Координати цілей, виявлених на аерознімках, визначають за картою після їх перенесення одним із способів, які розглянуті вище. При великій кількості цілей на знімок наносять кілометрову сітку і за нею визначають прямокутні координати цілей. Кілометрову сітку на аерознімку будують у такому порядку.

На знімку і на карті вибирають чотири однойменні чітко виражені точки а, в, с, d і А, В, С, D, які утворюють чотирикутник, і з’єднують їх прямими лініями (рис.10.11). Точки перетину ліній кілометрової сітки карти зі сторонами чотирикутника (точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) переносять на знімок. Для перенесення цих точок послідовно вимірюють на карті відрізки А1 і А8, В2 і В3, С4 і С5, D6 і D7, переводять їх у масштаб аерознімка і відкладають на знімку від відповідних точок у той же бік, що і на карті. Перенесені точки з’єднують попарно (1 і 6, 2 і 5, 3 і 8, 4 і 7), отримують положення ліній кілометрової сітки на аерознімку, які підписують так само, як і на карті.

Перенесення цілей з аерознімка на карту

підручник Військова топографіяСкачать «Військова топографія» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт

Об’єкти (цілі) з планового аерознімка на карту переносять окомірно (коли не потрібно великої точності, а карта і знімок мають багато спільних контурів), за допомогою пропорційного циркуля або пропорційного масштабу, способом засічки або за нанесеною сіткою.

Пропорційний циркуль призначений для пропорційних вимірювань на аерознімку і карті, а також перенесення об’єктів з аерознімка на карту і навпаки з урахуванням відповідного масштабу аерофотознімання. Коефіцієнт пропорційності циркуля встановлюють пересуванням повзунка вздовж ніжок у складеному вигляді, а при відомому зменшенні – за індексами (рис.10.6).

Пропорційний масштаб (рис.10.7) використовують за відсутності пропорційного циркуля. Для побудови пропорційного масштабу вибирають на аерознімку і на карті дві спільні точки, вимірюють на знімку відстань між ними (АВ) і відкладають її на папері. Цей же відрізок відмірюють на карті і